Beleggen in obligaties

Bij elke crisis of andere vorm van onrust op de internationale markten zie je het weer terugkomen: de grotere vraag naar beleggen in obligaties. Nog altijd hebben veel mensen, vooral ouderen, een serie van obligaties in hun beleggingsportefeuille. De reden dat veel ouderen kiezen voor obligaties is omdat het enkele tientallen jaren geleden een van de weinige beleggingsmogelijkheden was. Als je in de jaren ‘70 of ‘80 ging investeren in obligaties, dan was dat al heel wat. De meeste mensen hadden namelijk niet meer dan een spaarrekening. Indien men geld ‘over’ had – en dus vermogen had dat voor een langere periode niet nodig was – dan werd dat op een spaardeposito gezet. Het geld in obligaties beleggen was nog een stap verder, namelijk voor degenen die flink wat meer geld over hadden.

Investeren in obligaties van landen en bedrijven

Als je terugkijkt naar de jaren die achter ons liggen, dan zou je jezelf kunnen afvragen of de ontwikkelingen daarin wel zo verstandig zijn geweest. We zijn als volk immers van zuinig sparen naar risicovol beleggen gegaan. Nu zien we echter weer een ommekeer ontstaan. Een grote groep mensen wil namelijk beleggen in obligaties en keert aandelen de rug toe. Investeren in obligaties geeft dan ook meer zekerheid, terwijl aandelen juist risico’s met zich meebrengen. Vooral sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn obligaties weer populair bij beleggers. Er zijn dan ook vele ondernemingen en landen die obligaties uitgeven om geld op te halen.

Verlies aandelen opvangen met obligaties

Je kunt ervoor kiezen om obligaties onderdeel te laten uitmaken van je portefeuille. Zo zou je zelf een beleggingsportefeuille kunnen samenstellen waarin een selectie van aandelen is opgenomen, maar als tegenhanger ook een aantal obligaties. Door in obligaties te beleggen, creëer je immers een soort ‘rem’ op het risico dat de aandelen met zich mee brengen. Obligaties behouden doorgaans namelijk hun waarde en keren in principe een vastgestelde rente uit. Daarmee is beleggen in obligaties één van de veiligste vormen van beleggen. Het is dan ook verstandig om een beleggingsfonds of -portefeuille te voorzien van één of meerdere obligaties om een eventueel verlies op te vangen.

In obligaties beleggen als onderdeel van strategie

Voordat je ingaat op een aantrekkelijke aanbieding van een aanbieder van obligaties, is het zaak dat je onderzoek doet naar de achtergrond. Waarom geeft dit bedrijf of land eigenlijk een obligatie uit? Je kunt er in de meeste gevallen in ieder geval vanuit gaan dat als de rente van een obligatie hoog ligt, de zekerheid ervan laag is. Zo hebben Nederland en Duitsland obligaties uitstaan die nagenoeg geen rente opleveren, maar voor beleggers wel veiligheid bieden. Beleggen in obligaties is daarmee in veel gevallen onderdeel van een langetermijnstrategie.