Heb je een behoorlijk bedrag op je spaarrekening staan? Dan kun je besluiten om te gaan beleggen. Wil je daar zelfs je hobby van maken? Dan heb je natuurlijk een erg leuke beleggingsdoelstelling. Vervolgens wil je hier waarschijnlijk wel een bepaald rendement mee behalen. Daarmee komt er nog een beleggingsdoelstelling bij. Je belegt namelijk niet alleen om er een leuke hobby bij te hebben, maar ook om daar rendement mee te behalen.

Veel beleggers kiezen echter wat bewuster voor beleggen. Niet specifiek omdat ze het leuk vinden dus, maar omdat ze streven naar vermogensgroei binnen een bepaalde termijn. Dat vermogen willen ze dan bijvoorbeeld gebruiken om een tweede huis te kopen. Een serieuze belegger wil over het algemeen dus binnen een bepaalde periode zijn of haar vermogen zien toenemen tot het bedrag dat nodig is om de specifieke beleggingsdoelstelling te behalen. Voorbeelden daarvan zijn het doen van een dure aankoop of het opbouwen van een riant pensioen. Daarmee formuleren serieuze beleggers dus erg concrete beleggingsdoelen. En dat is zeker geen slecht idee.

Het beleggingsdoel en de beleggingshorizon

De meeste mensen beleggen met een bepaald doel, bijvoorbeeld het kunnen kopen van een vakantiehuis. Dit vakantiehuisje is dan het beleggingsdoel. Waarschijnlijk weet je ook wanneer je dat huisje wilt kopen en welk bedrag je daarvoor nodig hebt. In dat geval is het dus bekend binnen welke periode je een bepaald beleggingsresultaat (het benodigde bedrag) moet realiseren om je beleggingsdoel (het vakantiehuisje) te kunnen verwezenlijken. Deze periode wordt ook wel de beleggingshorizon genoemd. Die beleggingshorizon moet realistisch zijn, dus besef goed dat het realiseren van voldoende vermogensgroei voor bijvoorbeeld de aanschaf van een vakantiehuisje tijd kost. De beurs kent immers pieken en dalen. Op de lange termijn behaal je over het algemeen dan wel een positief beleggingsresultaat, maar dat resultaat is op de korte termijn altijd onzeker. Met de aankoop van een vakantiehuisje als beleggingsdoelstelling, zou de beleggingshorizon dan ook zeker vijf tot tien jaar zijn.

Het benodigde eindkapitaal en de inflatie

Welk eindkapitaal heb je nodig? Oftewel, hoeveel vermogen moet je opbouwen om je beleggingsdoelstelling te realiseren? Dat is een kwestie van vooraf de kosten in kaart brengen. Vergeet daarbij echter niet om rekening te houden met de inflatie. Het beleggingsdoel, bijvoorbeeld een kampeerauto, kan daardoor immers jaarlijks in prijs stijgen. De vraag hoe hoog de inflatie zal zijn, kan alleen niet zomaar worden beantwoord. Het is daarom verstandig om een veilig gemiddelde aan te houden, waarvoor een inflatiepercentage van drie procent een goed uitgangspunt is.

Het besluit om zelf te gaan beleggen

Je kunt natuurlijk besluiten om zelf te gaan beleggen, zodat jij bepaalt welke aandelen of andere beleggingsproducten je koopt. Je betrekt dan dus geen derden bij het beheren en samenstellen van je beleggingsportefeuille. Dat maakt zelf beleggen goedkoop. Je bespaart namelijk de kosten van een financieel adviseur die tegen betaling je vermogen beheert. Een dergelijke besparing in de beleggingskosten is uiteraard erg gunstig voor het rendement. Wie besluit om zelf te beleggen, moet zich echter wel goed verdiepen in beleggen. Zo is het onder andere belangrijk om te weten dat beleggen veel risico’s kent en dat je in meer dan alleen aandelen kunt beleggen. Door te beleggen in bijvoorbeeld obligaties, vastgoed, edelmetalen en grondstoffen kun je je beleggingsdoel immers ook halen.

Beleggingen spreiden om het beleggingsdoel te halen

Beleggen is helaas niet zonder risico. Zo zul je bijvoorbeeld wel weten dat in het verleden behaalde rendementen geen garantie zijn dat er ook in de toekomst een behoorlijk rendement wordt gerealiseerd. De kans dat je beleggingsdoel daadwerkelijk wordt bereikt, valt echter wel te vergroten uiteraard. Hoe precies? Door spreiding aan te brengen in je beleggingsportefeuille. Op die manier kun je het risico van een scherpe waardedaling van je gehele aandelenbezit namelijk verminderen. Gebeurtenissen kunnen voor de ene partij immers gunstig zijn, terwijl ze voor de andere partij behoorlijk ongunstig uitpakken. Een stijging van de grondstofprijzen is bijvoorbeeld gunstig voor bedrijven die de grondstoffen delven, maar ongunstig voor industriële bedrijven die deze grondstoffen nodig hebben om te produceren.

Je zou je portefeuille dus kunnen spreiden door bijvoorbeeld tien verschillende soorten aandelen te kopen. Vervolgens is het mogelijk om daarbij ook nog eens voor uiteenlopende sectoren te gaan, zoals banken, industrie, levensmiddelen en grondstoffen. Een bepaalde sector kan uiteraard tijdelijk erg populair zijn, maar let in dat geval toch op dat je niet te veel van die populaire aandelen aanschaft. Populair betekent over het algemeen namelijk aan de prijs, en die zou na de hype zomaar eens plotseling (flink) kunnen dalen. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook overwegen om juist die aandelen te kopen die tijdelijk uit de gratie zijn. Dergelijke aandelen bieden immers kans op een goed rendement in de toekomst. Ten slotte hoef je het niet enkel bij aandelen te houden, maar kun je bijvoorbeeld ook in onroerend goed en obligaties beleggen. Door een of zelfs meerdere van deze spreidingsmogelijkheden toe te passen, kun je het risico van beleggen aanzienlijk verminderen!

Zelf beleggen en de bijbehorende kosten

Het is van belang dat je de kosten van het beleggen minimaliseert. Kosten hebben immers grote invloed op het uiteindelijke rendement. Gelukkig heb je al kosten bespaard met je besluit om zelf te gaan beleggen. Je betaalt dan namelijk geen beheerkosten, kosten die wel in rekening worden gebracht als je jouw aandelenportefeuille laat beheren door professionele fondsmanagers en vermogensbeheerders. Dit betekent echter niet dat er geen kosten meer overblijven, want nog steeds heb je te maken met diverse andere kostenposten. Zo betaal je transactiekosten als je besluit om aandelen te kopen of verkopen. Tevens rekent de bank een zogenaamd bewaarloon voor het bewaren van je effecten. Kies je bijvoorbeeld voor een beleggingsfonds, dan worden kosten voor onder andere marketing, administratie en beheer uiteraard ook indirect doorberekend. Houd dit alles dus goed in je achterhoofd!

Hoe je voordelig gespreid kunt beleggen

Er werd al opgemerkt dat je het risico van het beleggen kunt verminderen door gespreid te beleggen. Verder is benadrukt dat de kosten van het beleggen grote invloed hebben op het uiteindelijke rendement. Wellicht bouw je daardoor zelfs niet voldoende vermogen op om je beleggingsdoelstelling te realiseren. Ook aan het spreiden van beleggingen zijn echter weer (extra) kosten verbonden. Natuurlijk wil je voorkomen dat deze kosten grote invloed hebben op je rendement. Daarom geven we tot slot drie tips waarmee je gespreid kunt beleggen tegen zo laag mogelijke kosten:

  1. Ga niet beleggen via een totaalpakket
    Totaalpakketten bestaan uit aandelen, obligaties en soms ook een vastgoedfonds. Aan dergelijke pakketten zijn hoge kosten verbonden, aangezien je niet alleen kosten betaalt voor de beleggingsproducten zelf, maar ook voor het totaalpakket in zijn geheel. Er zijn zelfs totaalpakketten die ruim een procent van het behaalde rendement in rekening brengen.
  2. Schaf zelf een mixfonds met aandelen en obligaties aan
    Dat is heel eenvoudig, want bijna alle grote banken en brokers bieden deze mixfondsen kant-en-klaar aan. Zo voorkom je dat je de hoge kosten van een totaalpakket moet betalen, waardoor je meer rendement overhoudt.
  3. Selecteer zelf goedkope aandelen en obligaties
    Waarschijnlijk is dit de voordeligste optie, waarbij je dus