Als je succesvol wilt beleggen, kun je natuurlijk voor een bepaalde beleggingsstrategie kiezen. Een bekende en bewezen strategie is de Iron Condor methode. Deze methode is in Amerika ontwikkeld, maar wordt tegenwoordig over de hele wereld gebruikt, door zowel professionele als particuliere beleggers. De Iron Condor belooft winstgevend beleggen, zonder dat het stressvol is. Dat klinkt natuurlijk veelbelovend, maar wat houdt deze methode dan precies in? In deze blog lees je alles over de Iron Condor methode.

Waarom beleggen in opties?

Een optie is het (tijdelijke) recht om een bepaald effect binnen een bepaalde periode tegen een vastgestelde prijs te kopen (call) of verkopen (put). Hiervoor betaal (of ontvang) je een premie. Hoewel beleggen in opties iets ingewikkelder is dan beleggen in aandelen, kan het een hoger rendement opleveren, mits je de opties tactisch gebruikt natuurlijk. Een optiestrategie kan je daarbij helpen.

Wat is de Iron Condor?

De Iron Condor methode is zo’n optiestrategie. Deze methode speelt in op de beperkte beweeglijkheid van de onderliggende waarde van opties. Bij de Iron Condor gaat men ervan uit dat de koers binnen een bepaalde bandbreedte blijft om daar vervolgens slim op in te spelen. Optiebeleggers gebruiken de Iron Condor methode om maandelijks de optiepremie te ontvangen, en dat tegen een ingecalculeerd risico.

Uitleg Iron Condor Methode

De Iron Condor optiestrategie houdt in dat je zowel een call als een put optie koopt én verkoopt. Hierdoor beperk je het risico van beleggen en kun je regelmatig – bijvoorbeeld maandelijks – premie ontvangen. Opties verliezen geleidelijk hun tijdswaarde, omdat ze slechts voor een bepaalde tijd geldig zijn. De Iron Condor methode speelt daar echter op in door dit verlies aan tijdswaarde in te dekken.

De Iron Condor is opgebouwd uit vier opties:

  1. de koop putoptie
  2. de verkoop putoptie
  3. de verkoop calloptie
  4. de koop calloptie

Zo ontstaan er twee verticale spreads, namelijk een short vertical call spread en een short vertical put spread. Voor beide spreads geldt dezelfde expiratiedatum en wordt een zogenaamde ‘out-of-the-money’ optie geschreven. Bovendien wordt er een nog verder out-of-the-money optie gekocht om deze af te dekken. Zo speelt de Iron Condor methode dus in op het verlies aan tijdswaarde. De verkochte opties verliezen immers meer tijdswaarde dan de gekochte opties die als dekking dienen.

Looptijd en uitoefenprijs Iron Condor

Aangezien de Iron Condor methode zich vooral richt op het incasseren van de optiepremie, is het belangrijk dat het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde van de optiecombinatie zo hoog mogelijk is. De gekozen uitoefenprijs bepaalt de bandbreedte waar de onderliggende waarde tussen moet expireren om winst te kunnen maken. Een kleinere bandbreedte betekent daarbij meer risico op verlies en een hogere premie. De kans dat de expiratie daadwerkelijk binnen die bandbreedte plaatsvindt, wordt immers kleiner. Aan de andere kant resulteert een grotere bandbreedte in minder risico op verlies en een lagere premie. Dit vanwege de grotere kans dat de expiratie binnen die bandbreedte valt. Producten waarvan de opties uit zichzelf al een kleine bandbreedte hebben, zijn dus vooral erg geschikt om de Iron Condor op toe te passen.

Voor wat betreft de looptijd kun je in ieder geval het beste uitgaan van maximaal een maand. Bij langere looptijden is de kans namelijk aanwezig dat de beweging van de onderliggende waarde groter wordt. Op die manier loop je dus meer risico op verlies, en dat wil je hoogstwaarschijnlijk voorkomen.

Is de Iron Condor methode interessant?

De Iron Condor methode speelt zoals eerder aangegeven in op de beperkte beweeglijkheid van de onderliggende waarde van opties. Het uitgangspunt daarbij is dus dat de koersen niet sterk stijgen of dalen. Zolang ze bewegen in een zogeheten ‘trading range’, verdien je simpelweg geld door het verdampen van de tijdswaarde. Bovendien is het maximale verlies bij deze methode vooraf bekend en kan dat dus worden ingecalculeerd. Het verschil tussen de uitoefenprijzen van de gekochte en verkochte opties – waar de ontvangen premie van afgetrokken wordt – is het risico. Dat klinkt allemaal erg interessant, maar wat zijn nu concreet de voor- en nadelen van de Iron Condor?

Voor- en nadelen Iron Condor

Voordelen

Doordat je bij de Iron Condor methode tegelijkertijd put en call opties koopt en verkoopt, maak je niet alleen winst bij kleine dalingen en stijgingen, maar zelfs ook bij gelijkblijvende koersen. Het is met deze constructie dus helemaal niet meer nodig om koersbewegingen te voorspellen. Bij kleine bewegingen maak je namelijk sowieso winst. Dat zorgt natuurlijk voor meer rust en minder stress. Bovendien is de verhouding tussen risico en rendement bij de Iron Condor vrij gunstig te noemen.

Nadelen

Door zijn opzet heb je bij de Iron Condor methode te maken met hoge transactiekosten. Daarnaast loop je risico op een groot verlies. Door de bandbreedte ruim te houden, valt dit risico echter te beperken. Bedenk wel dat de transactiekosten dan relatief zwaar meewegen, waardoor de winst lager uitvalt.

Rendement Iron Condor methode

Bij beleggen draait het in principe allemaal om het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Van de Iron Condor methode wordt gesteld dat je er gemiddeld een maandelijks rendement van 6,9% mee kunt realiseren. Dat is vrij hoog en daarom is deze methode wellicht ook voor jou interessant. Doordat er bij dalende, stijgende én gelijkblijvende koersen een winst kan worden behaald, behoort een mooi rendement in elk beursklimaat tot de mogelijkheden.

Beginnen met de Iron Condor methode?

Beleggen met de bewezen Iron Condor methode kan dus heel winstgevend en succesvol zijn. Sterker nog, het is zelfs mogelijk om er een vast inkomen mee te genereren. Als je wilt beginnen met de Iron Condor is het echter wel belangrijk dat je de theorie goed begrijpt, zodat je de strategie vervolgens op de juiste manier uitvoert. Er zijn speciale cursussen en boeken die je hierbij helpen. Zo leer je uitgebreid en stap voor stap hoe je deze optiestrategie precies toepast en wat je in bepaalde gevallen het beste kunt doen.