Heb je de laatste jaren nogal wat vermogen opgebouwd? En wil je graag weten wat je te wachten staat als het gaat om de hoeveelheid belasting die je hierover moet betalen? Dan is het zaak je te verdiepen in de vermogensrendementsheffing. Deze heffing bepaalt namelijk hoeveel vermogensbelasting je moet afstaan aan de Belastingdienst. Hieronder lees je niet alleen wat dit precies inhoudt, maar ook hoe je de vermogensrendementsheffing kunt berekenen. Zo weet je wat je te wachten staat bij de inkomstenbelastingaangifte in 2018, omdat je erachter komt hoeveel je dan moet gaan afdragen. Daarnaast leggen we kort uit op welke spaargelden je vrijstelling krijgt, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken bij het investeren van je vermogen.

Wat is vermogensbelasting?

De vermogensrendementsheffing duidt de belasting aan die je betaalt over je eigen vermogen. Vanuit de Belastingdienst wordt je vermogen namelijk gezien als een bron van inkomsten. Het is immers aannemelijk dat je er rendement op behaalt. Om die reden wordt er dus ook vermogensbelasting berekend. Hierbij gaat de Belastingdienst niet uit van het werkelijke rendement, maar van een fictief rendement. Vanaf 2017 geldt er een nieuwe vermogensrendementsheffing en zijn er 3 schijven in het leven geroepen om het fictieve rendement te berekenen. Vervolgens dien je over dit rendement 30% inkomstenbelasting te betalen.

Wanneer vermogensbelasting betalen?

Maar wanneer betaal je vermogensbelasting? Zodra je vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, is dat het geval. Bij de vermogensbelasting van 2017 maken we onderscheid tussen 2 situaties:

 1. Geen fiscale partner: 25.000 euro
 2. Wel een fiscale partner: 50.000 euro

Als je geen fiscale partner hebt, wordt er voor een vermogen tot 25.000 euro dus geen vermogensrendementsheffing berekend. Mocht je wel een fiscale partner hebben, dan wordt dit bedrag verdubbeld tot 50.000 euro. Komt je vermogen boven de voor jou van toepassing zijnde grens uit? Dan betaal je belasting over het vermogen dat boven die grens uitkomt. Vervolgens geldt dat je meer vermogensrendementsheffing betaalt naarmate je meer vermogen hebt. Net als bij de inkomstenbelasting in box 1 wordt bij de vermogensbelasting in box 3 namelijk ook gewerkt met verschillende schijven.

Hoe vermogensbelasting berekenen?

Ben je benieuwd hoeveel belasting je het komende jaar over je vermogen moet gaan betalen? De vermogensrendementsheffing berekenen is gelukkig vrij eenvoudig. Hierbij is het belangrijk om te weten dat er drie schijven te onderscheiden zijn:

 1. vermogen tot en met 75.000 euro
 2. vermogen vanaf 75.001 euro tot en met 975.000 euro
 3. vermogen vanaf 975.001 euro

In iedere schijf heb je recht op 25.000 euro heffingsvrij vermogen. 25.000 euro kun je dus van je vermogen aftrekken, voordat je de heffing hierover gaat berekenen. Over het overgebleven bedrag betaal je dus wel vermogensbelasting. Op dit punt gaat de overheid ervan uit dat een deel van het vermogen spaargeld betreft en een deel beleggingen. Hierbij wordt per schijf uitgegaan van de volgende verhouding:

 1. 67% spaargeld en 33% beleggingen
 2. 21% spaargeld en 79% beleggingen
 3. 0% spaargeld en 100% beleggingen

Deze verhoudingen zijn erg belangrijk voor de berekening van vermogensbelasting over 2017, omdat over spaargeld een ander rendement wordt berekend dan over beleggingen. De Belastingdienst berekent over spaargeld namelijk 1,63% rendement en over beleggingen maar liefst 5,39%. Over het uiteindelijke fictieve rendement dien je 30% inkomstenbelasting te betalen.

Voorbeeld vermogensrendementsheffing 2017 berekenen

Stel dat je geen fiscale partner hebt en 120.000 euro spaargeld bezit, dan ziet de berekening van de vermogensrendementsheffing in 2017 er als volgt uit:

 • Vanwege het heffingsvrij vermogen komt je grondslag sparen en beleggen uit op 120.000 euro – 25.000 euro = 95.000 euro
 • Daarvan valt 75.000 euro in schijf 1 en 20.000 euro in schijf 2:
  • Schijf 1
   • 75.000 euro x 67% x 1,63% = 819 euro
   • 75.000 euro x 33% x 5,39% = 1.334 euro
  • Schijf 2
   • 20.000 euro x 21% x 1,63% = 68 euro
   • 20.000 euro x 79% x 5,39% = 851 euro
 • Het totale voordeel in de 2 schijven komt daarmee op 819 + 1334 + 68 + 851 = 3.072 euro
 • Hierover betaal je dus 3.072 x 30% = 922 euro inkomstenbelasting

Vrijstellingen op vermogensrendementsheffing

Er zijn mogelijkheden voor een vrijstelling op de vermogensrendementsheffing. Dit houdt in dat de heffingsvrije grens onder bepaalde omstandigheden verhoogd kan worden, waardoor je minder vermogensbelasting hoeft te betalen. Een voorbeeld hiervan is wanneer je groene spaarproducten of beleggingen met een groencertificaat hebt. Omdat de overheid dit wil stimuleren, ligt de heffingsvrije grens in deze gevallen op maximaal 57.385 euro. Je hebt verder bijvoorbeeld ook recht op een vrijstelling wanneer je geld opzijzet voor een uitvaartverzekering. Hierbij ligt de heffingsvrije grens op 6.977 euro. Heb je de pensioenleeftijd bereikt? Dan kun je mogelijk aanspraak maken op de ouderentoeslag die de heffingsvrije grens ook verhoogt. Heb je de pensioenleeftijd nog niet bereikt, maar ben je wel aan het sparen voor een aanvullend pensioen? Dan betaal je over het betreffende bedrag geen vermogensbelasting.