Wanneer je besluit te gaan beleggen, dan kun je meer uit je spaargeld halen door te profiteren van een hoger rendement. Vooral vanwege de lage spaarrentes kan beleggen tegenwoordig een stuk winstgevender zijn dan sparen. Daarbij is het mogelijk om geheel zelf te beleggen in aandelen, obligaties of andere beleggingsproducten, maar kun je je ook laten ontzorgen door te kiezen voor een beleggingsfonds. Hoewel de risico’s per product flink kunnen verschillen, is beleggen nooit zonder risico. Maar wat is het risico van beleggen eigenlijk? Inventariseer dat goed voordat je daadwerkelijk van start gaat. Wij helpen je door de belangrijkste beleggingsrisico’s op een rijtje te zetten.

Rendement en risico beleggen

Risico en rendement hangen samen. Investeringen die een hoger risico kennen, bieden tevens kans op een hoger rendement. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om soms toch ook risicovolle investeringen te doen. Als die succesvol blijken, profiteer je immers van een flink rendement. Wanneer je voor meer zekerheid kiest en dus minder risicovolle investeringen doet, dan zal je rendement ook minder hoog liggen. Waarschijnlijk wil je het beleggingsrisico beperken, terwijl je inleg wel meer waard wordt. Daarom is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen rendement en risico.

Verschillende risico’s beleggen

Op een aantal risico’s van beleggen kun je weinig of zelfs geen invloed uitoefenen. Je kunt ze dus niet zomaar even verminderen. Wat je echter wel kunt doen, is er in ieder geval zo verstandig mogelijk mee omgaan. Het is belangrijk om te beseffen dat een situatie altijd kan veranderen, op zowel een positieve als een negatieve manier. Bovendien kunnen we niet in de toekomst kunnen kijken, waardoor de ontwikkelingen van de beleggingsmarkt altijd onzeker blijven. Dat maakt beleggen wel weer spannend. Er kan immers van alles gebeuren, en wie niet waagt, wint ook niets.

Marktrisico

De koers bepaalt de waarde van aandelen. Deze is afhankelijk van vraag en aanbod, maar ook van algemene economische ontwikkelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fluctuaties op de beurs. Het zogenoemde marktrisico uit zich vaak in (flinke) koersschommelingen. Uiteraard is het gunstig als de koersen daarbij stijgen, maar bij dalingen worden je aandelen – en daarmee dus je geïnvesteerde geld – logischerwijs minder waard.

Kredietrisico

Het kredietrisico heeft betrekking op de kredietwaardigheid van bijvoorbeeld het bedrijf of land waarin je belegt. Dit risico van beleggen houdt in dat wanneer een bedrijf of land niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, je belegging waarde zal verliezen. Sterker nog, op den duur loop je het risico dat je helemaal geen geld meer uitgekeerd krijgt of zelfs je inleg volledig verliest.

Liquiditeitsrisico

Verder kan het voorkomen dat je beleggingen op een gegeven moment niet of nauwelijks meer verhandeld kunnen worden. In dat geval kun je ze dus (tijdelijk) niet verkopen, waardoor ze ‘niet liquide’ worden genoemd. Officieel heb je de beleggingen nog wel in bezit, maar je kunt er gewoonweg niets mee. Je bezit is in een dergelijke situatie logischerwijs ook niet om te zetten in contant geld. Hierdoor kun je (tijdelijk) niet over je ingelegde geld beschikken. En dat noemt men het liquiditeitsrisico.

Valutarisico

Als je belegt in een andere valuta dan de euro, heb je te maken met het valutarisico. Je bent namelijk afhankelijk van de koers van de vreemde valuta ten opzichte van de euro. En de betreffende wisselkoersen kunnen nogal eens schommelen. Daarom loop je het risico dat een valuta minder waard wordt ten opzichte van de euro. Zo worden je beleggingen automatisch minder waard, waardoor je al op vrij korte termijn geld verliest.

Renterisico

Hoewel sommige sectoren er gevoeliger voor zijn dan andere, kan algemeen gesteld worden dat een verhoging van de rente een negatieve invloed heeft op de koers van aandelen. Het niveau van die rente hangt onder andere samen met de inflatie en is momenteel zeer laag. Hoe de rentestand zich in de toekomst zal ontwikkelen, is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Mocht de huidige lage rente gaan stijgen, dan zullen de koersen in ieder geval negatief worden beïnvloed. Er is dus sprake van een renterisico.

Risico verschillende soorten beleggingen

Er zijn verschillende soorten beleggingen waar telkens weer andere risico’s bij horen. De belangrijkste beleggingsproducten en de bijbehorende beleggingsrisico’s worden hieronder besproken. Daarnaast zijn er nog een aantal complexere instrumenten, zoals opties en derivaten. Het is echter aan te raden om dergelijke beleggingen over te laten aan ervaren beleggers of professionals. Zij weten immers precies wat ze doen en wat de risico’s zijn.

Aandelen

Door een aandeel te kopen, schaf je een deel van een bedrijf aan en word je dus mede-eigenaar. Het succes van het betreffende bedrijf bepaalt de waarde of het rendement van je belegging. Gaat het goed met het bedrijf, dan wordt die belegging meer waard. Gaat het echter slecht, dan verliest de belegging waarde. Bij aandelen hangt je rendement dus af van het succes van de onderneming(en) waarin je belegt. Dat is natuurlijk een flink risico, omdat je daar in de praktijk bijvoorbeeld slechts weinig invloed op hebt.

Obligaties

Een obligatie is een lening die je verstrekt aan een bedrijf of staat. Na afloop van de looptijd wordt het uitgeleende bedrag terugbetaald. Daarbovenop ontvang je – over het algemeen jaarlijks – een bepaalde rente. Die rente is dus eigenlijk je winst. Het uiteindelijke rendement is daarmee niet zo hoog, maar je loopt dan ook weinig risico met obligaties. Enkel als een bedrijf of staat je niet meer terug kan betalen of mogelijk zelfs failliet gaat, zul je uitkomen op een negatief rendement.

Beleggingsfondsen

Je kunt je geld ook relatief eenvoudig gespreid beleggen, namelijk door te kiezen voor fondsbeleggen. Je inleg wordt in dat geval bijvoorbeeld over meerdere bedrijven, sectoren en beleggingsproducten verdeeld. Zo is er dus sprake van een brede spreiding, waardoor het risico van beleggingsfondsen over het algemeen lager is. Juist omdat je met een beleggingsfonds vaak minder risico loopt, zal het rendement echter ook lager liggen.

Betrouwbaarheid bedrijven en risico beleggen

Als je gaat beleggen, doe je dat bij voorkeur natuurlijk in betrouwbare bedrijven. Koop je aandelen of obligaties in onbetrouwbare bedrijven, dan is je geld immers niet veilig en zie je er misschien zelfs nooit meer iets van terug. Nog niet zo lang geleden waren er bijvoorbeeld verschillende schandalen omtrent nep-vastgoedontwikkelaars. Mensen investeerden daarbij flink voor de bouw van vakantiehuizen of resorts in zonnige oorden. Er werden namelijk hoge rendementen beloofd, wat de projecten zeer interessant deed overkomen. Uiteindelijk werd er niets gebouwd en was het geld als sneeuw voor de zon verdwenen. Hoewel de meeste bedrijven uiteraard geen slechte bedoelingen hebben, is het wel zo dat kleine, onbekende en jonge bedrijven een groter risico vormen dan grote, stabiele bedrijven die al lang bestaan. Wanneer je het risico van beleggen zo veel mogelijk wilt beperken, dan kun je dus het beste investeren in die tweede groep bedrijven.

Risico van beleggen in specifieke sector of regio

Als je belegt in een bepaalde sector of regio, dan hebben ontwikkelingen in die specifieke sector of regio grote invloed op je investering. Zo kunnen bepaalde sectoren ineens explosief groeien, zoals de telecom en IT business dat de laatste jaren deden. Het kan echter ook ineens afgelopen zijn met de groei. Dat is uiteraard afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt, bijvoorbeeld door trends en innovatie. Natuurlijk zijn er een aantal stabiele sectoren, maar bestaan er ook zeer dynamische sectoren waarbinnen snelle groei of plotselinge krimp kan